Αγαπημένα

Πρώτη έκδοση: 1916

Διαστάσεις: 19,5x25

Σελίδες: 1020

Εξώφυλλο: Σκληρό

Κατάσταση: Δεύτερο χέρι - Φθορά στο εξώφυλλο

Εκδότης:

Π.Α. Σακελλαρίου

Μαιευτική

Μετά 680 εικόνων εν τω κειμένω πολύχρωμων τε και μη

Original price was: 270,00€.Current price is: 250,00€.

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

Facebook
X
Pinterest

Η Μαιευτική αποτελεί κλάδον της Ιατρικής, όστις λόγω των μεγάλων προόδων, ας επετέλεσε κατά τα τελευταία έτη, και των υψίστων υπηρεσιών, ας παρέχει τη ανθρωπότητι, κατέλαβεν ήδη εξέχουσαν θέσιν εν τη καθόλου Ιατρική επιστήμη. Πάντα δε τα πεπολιτισμένα ένθη κατανοήσαντα την μεγάλην επίδρασιν, ην έχει ο κλάδος ούτος επί της αυξήσεως του πληθυσμού και επί της καθόλου υγείας του λαού, εκ παραλλήλου ειργάσθησαν ενδελεχώς και αόκνως προς ανύψωσιν της Μαιευτικής εις την εμπρέπουσαν αυτή θέσιν και από πολλών ήδη ετών απανταχού του πεπολιτισμένου κόσμου προβάλλουσιν ως μαιευτικαί κλινικαί περίλαμπρα ,μέγαρα, μαρτυρούντα την μεγάλην της Μαιευτικής αποστολήν. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ, ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ
ΚΕΦ.1
Εισαγωγή
Σπερματοζωάριον 
Ωάριον
Ωοτοκία
Έμμηνος ρύσις
Θέσις συναντήσεως και συμμίξεως του σπερματοζωαρίου μετά του ωαρίου 
Μηχανισμός, δι ου το σπερματοζωάριον πορεύεται εις συνάντησιν του ωαρίου
Μετάστασις προς γονιμοπ. εποχή
Στείρωσις
Τεχνητή γονιμοποίησις
ΚΕΦ. 2
Γονιμοποίησις
Διάπλασις γονιμοποιηθέντος ωαρίου 
Εμβρυϊκοί υμένες
Ενάμνιον υγρόν
Πλακούς
Ομφαλίς
ΚΕΦ. 3
Φυσιολογία του εμβρύου 
Ανατομική του εμβρύου 
Στάσις, σχήμα, προβολή και θέσις του εν τη μήτρα εμβρύου 
ΚΕΦ. 4
Ανατομικαί και φυσιολογικαί μεταβολαί προσγινόμεναι εκ της κυήσεως επί των γεννητικών οργάνων και επί των λοιπών του οργανισμού συστημάτων
Συμπτώματα και σημεία της κυήσεως 
Διάγνωσις της κυήσεως
Συγκριτική διάγνωσις της κυήσεως 
Οροδιαγνωστική της κυήσεως μέθοδος
Διάρκεια της κυήσεως και προσδιορισμός του χρόνου του τοκετού
ΚΕΦ. 5
Διάγνωσις της πρώτης από της επανειλημμένης κυήσεως 
Διάγνωσις της ζωής και του θανάτου του εμβρύου 
Διάγνωσις των σχημάτων, των προβολών και των θέσεων του εμβρύου 
Πολλαπλή κύησις
Υγιεινή της εγκύου γυναικός
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
ΚΕΦ. 4
Εισαγωγή 
Πυελογεννητικός σωλήν 
ΚΕΦ. 5
Κλινική πορεία και μηχανισμός της περιόδου της διαστολής
Κλινική πορεία και μηχανισμός της περιόδου της εξωθήσεως 
Κλινική πορεία και μηχανισμός της περιόδου της υστεροτοκίας 
ΚΕΦ. 6
Διάγνωσις της ενάρξεως του τοκετού 
Διάρκεια του τοκετού 
Πρόγνωσις του τοκετού 
Επίδρασις του τοκετού επί του οργανισμού της γυναικός
Επίδρασις του τοκετού επί του εμβρύου 
ΚΕΦ. 7
Ασηψία και αντισηψία εν τη μαιευτική 
Νάρκωσις εν τη μαιευτική 
Προετοιμασία του τοκετού 
ΚΕΦ. 8
Τηρητέα αγωγή κατά την πρώτην περίοδον του τοκετού 
Τηρητέα αγωγή κατά την δευτέραν περίοδον του τοκετού 
Τηρετέα αγωγή κατά την τρίτην περίοδον του τοκετού 
Περίθαλψις του νεογνού αμέσως μετά τον τοκετόν 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ
ΚΕΦ. 9
Εισαγωγή 
Μεταβολαί επιγιγνόμεναι εις τον καθόλου οργανισμόν της λεχωίδος
Μεταβολαί επιγιγνόμεναι εις τα γεννητικά όργανα της λεχωίδος
Μεταβολαί επιγιγνόμεναι εις τους μαστούς
Διάγνωσις της λοχείας
Διαιτητική της λεχωίδος
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
ΚΕΦ. 10
Μεταβολαί του οργανισμού 
Διαιτητική του νεογνού 
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ, ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ
ΚΕΦ. 11
Κακοήθεις έμετοι
Κακοήθης αναιμία
Λευκωμετουρία των εγκύων
Εκλαμψία
Ψυχώσεις
ΚΕΦ. 12
Παθήσεις του φθαρτού υμένος
Παθήσεις του χορίου
Παθήσεις του αμνίου 
Παθήσεις του πλακούντος
Θάνατος του εν τη μήτρα εμβρύου και αλλοιώσεις αυτού 
ΚΕΦ. 13
Πρόωρος αποκόλλησις του πλακούντος
Πρόωρος διακοπή της κυήσεως
Αυτόματος ρήξις της μήτρας
Εξωμήτριος κύησις
ΚΕΦ. 14
Ανωμαλίαι της εγκύμονος μήτρας
Όγκοι της εγκύμονος μήτρας και των εξαρτημάτων αυτής
ΚΕΦ. 15
Οξεία λοιμώδεις νόσοι
Χρόνιαι λοιμώδεις νόσοι
Νόσοι της καρδιάς
Νόσοι των νεφρών
Νόσοι του ήπατος
Νευρικαί νόσοι
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 
Εισαγωγή 
ΚΕΦ. 16
Δυσχέρειαι του τοκετού εξ ανωμαλιών και παθήσεων του τραχήλου της μήτρας
ΚΕΦ. 17
Δυσχέρειαι του τοκετού εξ ανωμαλιών και παθήσεων του σώματος της μήτρας και των εξαρτημάτων αυτής
ΚΕΦ. 18
Δυσχέρειαι του τοκετού εξ ανωμαλιών και παθήσεων της πυέλου
ΚΕΦ. 19
Δυσχέρειαι του τοκετού εξ ανωμαλιών και παθήσεων του περινεϊκού εδάφους
ΚΕΦ. 20
Δυσχέρειαι του τοκετού εξ ανωμαλιών και παθήσεων του εμβρύου και των εξαρτημάτων αυτού 
ΚΕΦ. 21
Ενδεχόμεναι ανωμαλίαι και επιπλοκαί κατά την τρίτην περίοδον του τοκετού 
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ
ΚΕΦ. 22
Εξέλιξις της ανακαλύψεως της φύσεως και αιτιολογίας του επιλοχείου πυρετού 
Τοξιναιμία 
Τραυματική λοίμωξις
Διάγνωσις της επιλοχείου λοιμώξεως
Πρόγνωσις της επιλοχείου λοιμώξεως 
Γενικά θεραπευτικά μέσα κατά της επιλοχείου λοιμώξεως
Τοπικά θεραπευτικά μέσα
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΕΓΧΕΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εισαγωγή 
Εγχειρήσεις και επεμβάσεις εκτελούμεναι κατά την κύησιν και κατά την πρώτην περίοδον του τοκετού 

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Δείτε επίσης

Σε απόθεμα

Original price was: 13,78€.Current price is: 12,40€.

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

Original price was: 15,00€.Current price is: 5,00€.

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

Original price was: 27,00€.Current price is: 23,00€.

Προσθήκη στο καλάθι

Εξαντλημένο

Original price was: 6,36€.Current price is: 4,45€.

Διαβάστε περισσότερα
-7%

Διαθεσιμότητα βιβλίων

Οι διαθεσιμότητες στο bazaar μεταβάλλονται συνεχώς.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το κατάστημα στο 2130232404 για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα του βιβλίου που σας ενδιαφέρει.