Αγαπημένα

περιοδική έκδοση για το θέατρο

Οι Θεατρογραφίες συγκροτούν ένα corpus από ιδέες που διατυπώνονται χαρακτηριστικά για να επικυρώσουν τη δύναμη του άφθαρτου Χρόνου και του Καιρού που παλαιώνεται. Τα 26 τεύχη είναι γεγονός! Αυτό που έρχεται ανοίγει έναν καινούργιο διάλογο με τις τάσεις του παρελθόντος που συναντά το σήμερα μέσα στις πολυποίκιλες διαδρομές των εκδόσεων Δωδώνη.

Οι Θεατρογραφίες γεννήθηκαν από την ανάγκη λίγων ανθρώπων που ήθελαν τότε να επικοινωνήσουν με τους πολλούς. Έτσι εποικοδομείται η βούληση για περαιτέρω αναζητήσεις στις ατραπούς του ακαταμάχητου ζωτικού Όντος του θεάτρου. Το θέατρο γράφεται και, κυρίως, παίζεται:ο Homo Ludens αναδεικνύει τις υπερβάσεις του καθρέφτη που αντανακλά μία σπαρακτική πραγματικότητα και όταν σβήνουν τα φώτα της ράμπας η σιωπή αναδεικνύει και εμψυχώνει τα αποσιωπητικά…

Μαρίκα Θωμαδάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Κέντρου Σημειολογίας του Θεάτρου

Οι Εκδόσεις Δωδώνη καλούν όσες/όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν πρωτότυπο-πρωτόγραφο επιστημονικό κείμενο, ελεύθερης ή αφιερωματικής θεματικής, για το επόμενο τεύχος των Θεατρογραφιών ΘΕΑΤΡΟγραφίες
 
Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να αποστείλουν το άρθρο τους, έως 3500 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων υποσημειώσεων και βιβλιογραφικών αναφορών), το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από μία περίληψή του και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συντάκτη.
 
Το κείμενο θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή doc ή docx (word document), με όνομα αρχείου το επίθετο του εισηγητή με κεφαλαία γράμματα, παύλα και ακολούθως τον τίτλο της εργασίας και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 
👉 dodonitheatrografies@gmail.com
 
έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024
 
Εάν κριθεί απαραίτητο –και εφόσον εγκριθεί από τη συντακτική επιτροπή η δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό–, το άρθρο θα επιστραφεί με διορθώσεις/παρατηρήσεις από τους επιμελητές της έκδοσης. Δεν γίνονται δεκτά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΤΕΥΧΩΝ
Το πολιτικό θέατρο και οι εκπρόσωποί του
Το πολιτικό θέατρο σήμερα: η αναπαράσταση και η πρόσληψή του από κοινό και κριτικούς
Σύγχρονο πολιτικό θέατρο: σκηνικές και θεωρητικές προσεγγίσεις
Το πολιτικό θέατρο από την αρχαιότητα έως σήμερα
Σύγχρονες πολιτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις και μεταγραφές του Αρχαίου Δράματος
Θέατρο και κρίση: ο ρόλος του θεάτρου στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
Νεότερα θεατρικά είδη και το πολιτικό τους υπόβαθρο
 
 
Μορφή άρθρου
Γραμματοσειρά: Times New Roman
Μέγεθος Κειμένου: 12 στιγμές
Μέγεθος Σημειώσεων: 10 στιγμές
Τίτλος: 12 στιγμές, κεφαλαία
Τίτλοι υποενοτήτων: 12 στιγμές, bold στοιχεία
Υπότιτλοι φωτογραφιών, έργων τέχνης: 10 στιγμές
[Μεταξύ των λέξεων 1 space και για αλλαγή παραγράφων 1 enter· να αποφεύγεται η διαμόρφωση του άρθρου από τον συντάκτη του]
 
Παράδειγμα παράθεσης υποσέλιδων βιβλιογραφικών αναφορών
Πλωρίτης, Μάριος. Πρόσωπα του νεότερου δράματος. Ερμείας, 1978: 66.
Πλωρίτης 1978:12.
 
Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος του άρθρου προκειμένου να επιβεβαιώνονται  οι υποσέλιδες αναφορές από τον διορθωτή. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Όταν παρατίθεται ολόκληρο βιβλίο
Επίθετο, Όνομα.Τίτλος. Εκδοτικός Οίκος, Ημερομηνία Έκδοσης.
Όταν παρατίθεται ηλεκτρονικό βιβλίο
Επίθετο, Όνομα. Τίτλος. Εκδοτικός Οίκος, Ημερομηνία Έκδοσης, Τίτλος Ηλεκτρονικού Ιστότοπου.
Όταν παρατίθεται κεφάλαιο από Βιβλίο/Ανθολογία
Επίθετο, Όνομα. «Τίτλος Κεφαλαίου». Τίτλος Βιβλίου/Ανθολογίας, ed. από Όνομα Επίθετο, Εκδοτικός Οίκος, Ημερομηνία Έκδοσης, Τόπος Έκδοσης: σ/σσ.
Όταν παρατίθεται άρθρο από περιοδικό ή εφημερίδα ή συλλογικό τόμο
Επίθετο, Όνομα. «Ο Τίτλος του Άρθρου με Κεφαλαία τα Πρώτα Γράμματα στις Λέξεις». Τίτλος Περιοδικού, τόμ. 32, αρ. 6, 2018, σ/σσ.
Όταν πρόκειται για αναδημοσίευση
Επίθετο, Όνομα. «Τίτλος Κεφαλαίου/Άρθρου». Τίτλος Βιβλίου, ed. από Όνομα Επίθετο, τόμος χ, Εκδοτικός Οίκος, ημερομηνία, σσ. Χ-χχ. Αρχικά Εκδόθηκε στο Τίτλος Αρχικής Έκδοσης, ed. από Όνομα Επίθετο, Εκδοτικός Οίκος, τόμος χ, τεύχος χ, ημερομηνία, σσ. Χ-χχ.
Όταν πρόκειται για άρθρο από ηλεκτρονική πηγή
Επίθετο, Όνομα, «Τίτλος Ιστοσελίδας». Τίτλος Ιστότοπου. Έκδοση (εάν διαφοροποιείται από τον Ιστότοπο), Ημερομηνία Έκδοσης. Ημερομηνία επίσκεψης.

Εικόνες

Οι χάρτες, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες κ.λπ., που θα συνοδεύουν το κείμενο, θα παραδίδονται σε αρχεία μορφής .tiff, .jpg (ανάλυση 300 dpi) και θα καταγράφονται σε κατάλογο συνεχούς αρίθμησης με τις λεζάντες τους.

Πίνακας ή άλλη εικόνα ή εικαστικό
Καλλιτέχνης, Τίτλος εικόνας (χρονολογία).
Τόπος που φυλάσσεται:
ιδιωτική συλλογή, μουσείο, γκαλερί κλπ.
(Εάν υπάρχει ταξινομικός αριθμός, να τεθεί.)

Φωτογραφία
Φωτογράφος, Τίτλος φωτογραφίας (χρονολογία).
© copyright κάτοχος (φωτογράφος ή το ίδρυμα που φυλάσσεται).

Αναφορά ευχαριστιών για άδεια δημοσίευσης.

Συντομογραφίες και σύμβολα

βλ. : Βλέπε
πρβλ. : Παράβαλε
ό.π. : όπου παραπάνω
εξ. : εξακολουθεί
εφημ. : εφημερίδα
φ. : φύλλο
τχ. : τεύχος
αρ. : αριθμός
σ. σελίδα / σσ.σελίδες
μετ. : μετάφραση
<> : ο τίτλος μιας στήλης εφημερίδας ή περιοδικού
[] : όταν παρενθέτουμε δική μας φράση μέσα σε κείμενο άλλου συγγραφέα,
π.χ. «…  […] …»
(=….) : όταν θέλουμε να δηλώσουμε την έκδοση ενός άρθρου σε έναν μεταγενέστερο τόμο.

1990, (11960) : Εάν αναφέρεται η πρώτη έκδοση ενός εντύπου θα τίθεται σε παρένθεση, μετά τη σύγχρονη έκδοση, και θα δηλώνεται με έναν εκθέτη που θα προτίθεται. Η ίδια πρόθεση του εκθέτη θα δηλώνει πάντα τον αριθμό της έκδοσης του εκάστοτε βιβλίου.