Αγαπημένα

Κατεβάστε τους καταλόγους μας σε μορφή pdf. Για την ανάγνωσή τους απαιτείται η εγκατάσταση του  Acrobat Reader της Adobe.

Η ηλεκτρονική χρήση των καταλόγων έχει τις εξής δυνατότητες.

Πατώντας στη λατινική αρίθμηση των κατηγοριών που αναγράφονται στα περιεχόμενα, γίνεται ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη κατηγορία στο site.

Πατώντας σε κάθε βιβλίο, ανοίγει το αντίστοιχο προϊόν στο site.

Στο τέλος των καταλόγων περιέχεται INDEX συγγραφέων και μεταφραστών ανά κατηγορία. Πατώντας στη λατινική αρίθμηση δίπλα από κάθε κατηγορία, ανακατευθύνεστε στην αντίστοιχη σελίδα του καταλόγου. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ανακατεύθυνσης στο/στα βιβλία του συγγραφέα ή μεταφραστή που αναγράφονται στον κατάλογο, πατώντας το ειδικό πλαίσιο (ή την αρίθμηση της αντίστοιχης σελίδας) δίπλα από κάθε όνομα.