Αγαπημένα

Το ατελιέ Artshade αναλαμβάνει τον σχεδιασμό εντύπων, περιοδικών εκδόσεων, εφημερίδων, βιβλίων, διαφημιστικών φυλλαδίων και e-books.

Παρέχει υπηρεσίες δακτυλογράφησης, ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, διόρθωσης-επιμέλειας κειμένων, εικαστικού σχεδιασμού εξωφύλλων, σχεδιασμού logo, ψηφιακής σάρωσης και επεξεργασίας εικόνων σε ψηφιακή και offset εκτύπωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@dodonipublications.gr