Αγαπημένα

call for papers | υποβολή επιστημονικών άρθρων για τις παραστατικές τέχνες

Οι Εκδόσεις Δωδώνη – Ekdoseis Dodoni καλούν όσες/όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν πρωτότυπο-πρωτόγραφο επιστημονικό κείμενο, ελεύθερης ή αφιερωματικής θεματικής, για το επόμενο τεύχος των Θεατρογραφιών ΘΕΑΤΡΟγραφίες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το άρθρο τους, έως 3500 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων υποσημειώσεων και βιβλιογραφικών αναφορών), το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από μία περίληψή του και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συντάκτη.

Το κείμενο θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή doc ή docx (word document), με όνομα αρχείου το επίθετο του εισηγητή με κεφαλαία γράμματα, παύλα και ακολούθως τον τίτλο της εργασίας και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση

👉 dodonitheatrografies@gmail.com

έως και τη Κυριακή 6 Αυγούστου 2023

Εάν κριθεί απαραίτητο –και εφόσον εγκριθεί από τη συντακτική επιτροπή η προσθήκη του άρθρου στο περιοδικό–, το άρθρο θα επιστραφεί με διορθώσεις/παρατηρήσεις από τους επιμελητές της έκδοσης. Δεν γίνονται δεκτά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΤΕΥΧΩΝ

Το πολιτικό θέατρο και οι εκπρόσωποί του
Το πολιτικό θέατρο σήμερα: η αναπαράσταση και η πρόσληψή του από κοινό και κριτικούς
Σύγχρονο πολιτικό θέατρο: σκηνικές και θεωρητικές προσεγγίσεις
Το πολιτικό θέατρο από την αρχαιότητα έως σήμερα
Σύγχρονες πολιτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις και μεταγραφές του Αρχαίου Δράματος
Θέατρο και κρίση: ο ρόλος του θεάτρου στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
Νεότερα θεατρικά είδη και το πολιτικό τους υπόβαθρο

Facebook
X
LinkedIn