Αγαπημένα

Έξαρχος Γιάννης

640px-Missing_avatar.svg

Ο Γιάννης Έξαρχος γεννήθηκε στο Καλοχώρι Λάρισας. Από το 1993 κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Έκανε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεσσαλονίκη, τη Λιέγη, τη Μυτιλήνη. Ποιήματα και φιλοσοφικά του δοκίμια δημοσιεύονται στον περιοδικό τύπο.
Έργα του: Φιλοσοφοποιητικά (1998, ποίηση), Ο Ύστερος Άνθρωπος (2007, ποίηση), Έρωτος Μέθεξις (2009, ποίηση), Νάρκισσος (2009, μετάφραση) [θεατρικό έργο του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ].

Βιβλία