Αγαπημένα

Πρώτη έκδοση: 1989

ISBN: 960-248-568-Χ

Διαστάσεις: 17x25

Σελίδες: 656

Εξώφυλλο: Πανόδετο

Κωδικός προϊόντος: 001977

Βυζαντινή ιστορία 324-1071

74,20

Εξαντλημένο

Facebook
Twitter
Pinterest

Το βιβλίον τούτο απευθύνεται προς τους μελετητάς της Βυζαντινής Ιστορίας, τους σπουδαστάς και το ευρύτερον αναγνωστικόν κοινόν. Στηρίζεται επί της διεθνούς βιβλιογραφίας και προϋποθέτει την άμεσον χρήσιν των πηγών. Απευθυνόμενος προς Έλληνας αναγνώστας, έκρινα αναγκαίον να παράσχω βραχέα δείγματα των μεσαιωνικών κειμένων δια της παραθέσεως καίριων αποσπασμάτων. Κατά τον αυτόν τρόπον προσεπάθησα να αποτυπώσω τον χώρον, εντός του οποίου ανεπτύχθη η κυβερνητική, διοικητική και στρατιωτική ενέργεια του Βυζαντίου. Ως πάντα τα συστηματικά έργα, το παρόν κωδικοποιεί τα εγνωσμένα. Ουχ ήττον πολλάκις προ του αναγνώστου τίθενται τα απασχολούντα την έρευναν μεγάλα προβλήματα και αι προτεινόμενοι γνώμαι και θεωρίαι. Όπου τούτο ήτο δυνατόν, ο συγγραφεύς έλαβε θέσιν, ενίοτε δε υπεστήριξεν ιδίας απόψεις. Εν μόνον σημείον επιθυμώ να επισημάνω ενταύθα. Τούτο αναφέρεται εις θεμελιώδη μεθοδικήν αρχήν, ήτις διήκει δι’ όλου του έργου: την ισόρροπον δηλονότι ανάπτυξιν της πολιτικής Ιστορίας και της εσωτερικής Ιστορίας. Εντός των επιβαλλομένων αναλογιών το συμβεβηκός, ως αρχική μονάς της ιστορικής συνθέσεως, κατέλαβε πρωτεύουσαν θέσιν εις την δομήν της ύλης. Περί τούτο εστράφησαν πάντα τα θέματα τα αναφερόμενα εις τους πολιτικούς και διοικητικούς θεσμούς, εις την οικονομίαν και την οικονομικήν πολιτικήν, εις την κοινωνίαν και την κοινωνικήν πολιτικήν, εις την Εκκλησίαν και την εκκλησιαστικήν πολιτικήν, εις τα ρεύματα ιδεών, τας αιρέσεις και τας γενικάς ροπάς της παιδείας.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικαί έννοιαι και επιστημονικοί όροι
Αφετηρία, σταθμοί και περίοδοι της Βυζαντινής Ιστορίας
ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΡΩΜΑΪΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
Από της κτίσεως της Κωνσταντιπούλεως μέχρι της υπό των Αράβων κατακτήσεως της Αλεξανδρείας 324 – 642
Το χριστιανικόν ρωμαϊκόν κράτος 324 – 395
Το ανατολικόν ρωμαϊκόν κράτος 395 – 518
Η οικουμενική χριστιανική μοναρχία. Το έργον του Ιουστινιανού 518 – 565
Η κρίσις της οικουμενικής μοναρχίας 565 – 610
Η πτώσις της ελληνιστικής ανατολής 610 – 642
Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Από την αλώσεως της Αλεξανδρείας μέχρι της αναρρήσεως του Βασιλείου του Α’ του Μακεδόνος 642 – 867
Η κατάρρευσις της οικουμενικής μοναρχίας και του ελληνορρωμαϊκού κρατικού και κοινωνικού συστήματος 642 – 717
Ακμή και παρακμή της εχθρικής εφόδου. Το εικονοκλαστικόν χάσμα 717 – 843
Η αναγέννησις 843 – 867
ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ Η ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Από της εις την αρχή ανόδου της Μακεδονικής δυναστείας μέχρι της μάχης του Μαντζικέρτ 867 – 1071
Η αποκατάστασις 867 – 959
Η βυζαντινή εποποιία 959 – 1028
Η παρακμή 1028 – 1071
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγαί
Βοηθήματα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΤΑΙ

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Δείτε επίσης

Μησίου Σοφία

Σε απόθεμα

5,20

Προσθήκη στο καλάθι
Μαζαράκης Αινιάν Ιωάννης Κ.

Σε απόθεμα

21,00

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

5,00

Προσθήκη στο καλάθι
Στούπης Σπύρος

Εξαντλημένο

9,70

Διαβάστε περισσότερα