Αγαπημένα

Επανέκδοση: 2η, Νοέμβριος 2003

Πρώτη έκδοση: 1959

ISBN-13: 978-960-385-237-7

ISBN: 960-385-237-6

Διαστάσεις: 17x24

Σελίδες: 254

Εξώφυλλο: Μαλακό

Κωδικός προϊόντος: 001347

Οι ξένοι εν Κερκύρα

Original price was: 13,78€.Current price is: 9,70€.

Εξαντλημένο

Facebook
Twitter
Pinterest

Το έργον τούτο προϊόν εμβριθούς και μεθοδικής μελέτης των πηγών, πλούσιον δε εις απηκριβωμένας ειδήσεις και πληροφορίας, αποδεικνύει την δραστηριότητα, το εθνικόν φρόνημα και τας άλλας αρετάς των Ηπειρωτών, οίτινες ελθόντες ξένοι και πρόσφυγες εις την ξενοκρατούμενην Κέρκυραν, όχι μόνον διετήρησαν τον εθνισμό των, αλλά και μετέδωκαν αυτόν εις τον τόπον, συντελέσαντες ίνα λάβη εθνικώτερον χαρακτήρα το πολιτικόν και κοινωνικόν καθεστώς, το αποτελούμενον από το αρχοντολόγιον της νήσου. Η προσπάθεια του συγγραφέως να αποδείξη την τεραστίαν σνμβολήν, την οποίαν παρέσχεν η πυκνή Ηπειρωτική παροικία της Κερκύρας εις την ελληνικήν της νήσου αναγέννησιν, όχι μόνον επιτυγχάνεται, αλλά και λαμβάνει ιδιαιτέραν αξίαν, διότι τοπαράδειγμα τούτο της Κερκύρας, υπενθυμίζον και τα τόσα άλλα δείγματα της εθνικής μεγαλουργίας των Ηπειρωτών, ενισχύει τόν προς τόν υπέροχον αυτόν κλάδον του εθνικού κορμού θαυμασμόν μας και αναζωπυρώνει τας περί της εθνικής αποκαταστάσεως ελπίδας μας…

Επιστολή συγγραφέα – Συμπληρωματικά στοιχεία
Πρόλογος 3ης εκδόσεως
Πρόλογος 2ας εκδόσεως
Πρόλογος 1ης εκδόσεως
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ:
Συνοπτική αποψις πολιτικο-κοινωνικών και θρησκευτικών συνθηκών κατά τόν 15ον και 16ον αιώνα εν Κέρκυρα και Ήπειρω.
Ο καθολικισμός εχθρός των ορθοδόξων φοβερότερος των Τούρκων.
Κατάστασις των ορθοδόξων εις την Τουρκοκρατούμενην Ελλάδα εν συγκρίσει με εκείνην της Κερκύρας
Κερκυραίοι και Ηπειρώται δύο διαφορετικοί τύποι, δημιουργήματα μακραίωνος δουλείας διαφορετικών κυριάρχων
Κυριώτερα σχετικά γνωρίσματα και αντιπαραβολή των
Ηπειρωτικαί αποικίσεις διά μέσου των αιώνω
Εθελόδουλοι Βαγενέται
Πρώτη αναφερομένη επίσημος εγκατάστασις γεωργών Ηπειρωτών
Δείγματα της εν Κερκύρα Ηπειρωτικής παρουσίας εις τοπικά και οικογενειακά ονόματα
Ηπειρωτικοί Σύλλογοι, Οργανώσεις και διοικητικά συμβούλια από του έτους 1900
Η αναμφισβήτητος συμβολή της Ηπείρου εις την ανάμιξιν και αύξησιν του πληθυσμού της Κερκύρας
Τα περί Αλβανικής παρουσίας εν Κέρκυρα
Ο πιθανός αριθμός των εν αυτή Ηπειρωτών
Η κατάληξις ονομάτων συνοικισμών εις άδες εν Κέρκυρα και Ήπειρο.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Θέσις των ελληνικών γραμμάτων, της ελληνικής παιδείας και γλώσσης
Η σχετική ηπειρωτική συμβολή
Η Παναγία των Ξένων φυτώριον διδασκαλίας ελληνικών γραμμάτων
Ηπειρώται εκπαιδευτικοί και σχολεία
Η συμβολή των “ξένων” εις την πνευματικήν πολιτικήν και κοινωνικήν ζωήν και ανάπτυξιν της Κερκύρας
Η Ηπειρωτική συμβολή εις την εν γένει οικονομικήν ζωήν του τόπου
Ηπειρωτικαί επιχειρήσεις και βιομηχανίαι
Η συμβολή των Ηπειρωτών εις τα εκκλησιαστικά και θρησκευτικά πράγματα της Κερκύρας
Η Ηπειρωτική πρόσχωσις διά μέσου των αιώνων ενισχύει την εθνικήν συνείδησιν και εξουδετερώνει τα κακά του συγχρωτισμού μετά των Λατίνων κ.ά.
Τα περί μικτών γάμων. Πνευματική και κοινωνική κατάστασις της Ελληνίδας προς εκτίμησην του βαθμού της συμβολής της εις την κατά τού Καθολικισμού αντίστασιν της ορθοδοξίας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Αίτια υπαγορεύσαντα την απόκτησιν ιδίας Ηπειρωτικής εκκλησίας. Κτίσις της Παναγίας των Ξένων
Το πνεύμα της Ηπειρωτικής εκκλησίας ως καθαρώς ελληνορθοδόξου Ηπειρωτικής Εστίας συνεχίζεται διά μέσου των αιώνων
Αι δυσχέρειαι διά την απόκτησιν αδείας προς οικοδομήσιν εκκλησίας εκ μέρους ορθοδόξων φυγάδων της Τουρκοκρατούμενης Ελλάδος
Τόπος και χρόνος ανεγέρσεως της Π. των Ξ. Πολεοδομική αποψις της περιοχής κατά την εποχήν της κτίσεώς της
Εσωτερικός πλούτος και διάκοσμος της εκκλησίας. Σκεύη, εικόνες, άγια λείψανα και ιερά άμφια. Τέμπλον
Διοίκησις της εκκλησίας και τυπικόν της
Ακμή και αίγλη αυτής. Εξέχουσαι φυσιογνωμίαι κληρικών ως εφημεριών της
Η εθνική αποστολή της Παναγίας των Ξένων. Κληροδότημα Σπ. Στράτη, Σχολείον Δελβίνου κ.λπ.
Δωρηταί και εύεργέται
Η ναυαγήσασα προσπάθεια ιδρύσεως εθνικού νοσοκομείου εν Κερκύρα
Ο φιλόπατρις Σταμ. Ρούφος και τα περί της Παναγίας του Ροζάριο
Παρεμβαλλόμεναι δυσχέρειαι εις την εν γένει δράσιν της εκκλησίας
Απώλεια κτηματικής περιουσίας
Νομική θέσις της εκκλησίας από των ενετικών χρόνων μέχρι σήμερον
Κανονισμός τού Αδελφάτου
Επιγραφαί και ενθυμήσεις εις την Παναγίαν των Ξένων
Έθιμα της εκκλησίας
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Άλλαι εκκλησίαι της Κερκύρας σχετιζόμεναι με την παρουσίαν των “ξένων”
Ποντικονήσι – Βλαχέρνα
Άγιος Χαράλαμπος, μετόχιον της Π. των Ξένων
Ιερά Μονή Πλατυτέρας
Άλλαι μικρότεραι εκκλησίαι
Ερμηνεία ξενογλώσσων λέξεων
Βιογραφικό
Βιβλιογραφία

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Δείτε επίσης

Δραγούμης Φίλιππος Στεφ.

Σε απόθεμα

Original price was: 15,90€.Current price is: 11,20€.

Προσθήκη στο καλάθι
Έλστερ Γιόχαν Ντάνιελ (Elster Johann Daniel)

Σε απόθεμα

Original price was: 15,00€.Current price is: 11,25€.

Προσθήκη στο καλάθι

Σε απόθεμα

Original price was: 50,00€.Current price is: 35,00€.

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 2 απομένουν σε απόθεμα

Original price was: 8,00€.Current price is: 5,00€.

Προσθήκη στο καλάθι