Αγαπημένα

Επανέκδοση: 2η, Ιούλιος 2013

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 1978

ISBN-13: 978-960-558-105-3

Διαστάσεις: 17x24

Σελίδες: 452

Εξώφυλλο: Μαλακό

Κωδικός προϊόντος: 001619

Ο Δούρειος Ίππος. Η εθνική και πολιτική κρίσις κατά την Κατοχή

Original price was: 17,49€.Current price is: 12,25€.

Σε απόθεμα

Facebook
Twitter
Pinterest

“.…Ωστόσο ή πιό ισχυρά καί ή πιό δυναμική προσωπικότης μεταξύ τής τριανδρίας τού ΕΛΑΣ (Βελουχιώτης, Σαράφης, Τζήμας) ήταν ό Άρης Βελουχιώτης.
Ο Βελουχιώτης ήταν ό κατ’ εξοχήν ανεγνωρισμένος καί ό δυναμικός αρχηγός τού ΕΛΑΣ. Αυτός επέβαλε τή σιδηρά πειθαρχία στά τμήματα τού ΕΛΑΣ, προ παντός στή Ρούμελη. Ήταν πανταχού παρών, εμπνέων τόν θαυμασμό καί τόν φόβο, μεταδίδων εμπιστοσύνη καί αισιοδοξία στους αντάρτες του καί άπογοήτευσι στους άλλους. Χωρίς κανένα ενδοιασμό έπαιρνε τίς πιό τολμηρές καί τίς πιό επικίνδυνες αποφάσεις. Πολλές φορές ήταν ικανός γιά ρομαντικές καί συναισθηματικές εκδηλώσεις καί πράξεις. Σέ άλλες περιπτώσεις ήταν άγριος καί ανένδοτα σκληρός. Ή στιγμιαία του αδυναμία στή φυλακή, ύπό τήν 4η Αυγούστου, δέν τόν ήμπόδισε νά παραμείνη κομμουνιστής μέ όλη του τήν καρδιά καί τή σκέψι. Έπίστευε μέ όλη του τή δύναμι στήν κοινωνική έπανάστασι. Είχε παραμείνη Έλλην ώς τό κόκκαλο καί έξανίστατο όταν μιλούσε κανείς κομμουνιστής ή άλλος, γιά τήν αύτονόμησι τής Ελληνικής Μακεδονίας.
Η επαφή του μέ τή λαϊκή ψυχολογία καί τίς λαϊκές αντιδράσεις, τού επέτρεπε νά διαβλέπη όλες τίς δυσκολίες πού θά αντιμετώπιζε τό Κομμουνιστικό Κόμμα άν έβάδιζε “πρός μία Λαϊκή Δημοκρατία”. Τό αδιαφιλονίκητο γόητρο του στίς τάξεις τού ΕΑΜ – ΕΛΑΣ τόν έφερεν ώς τόν ενδεχόμενο αντίπαλο τού Πολιτικού Γραφείου τού ΚΚΕ, τού οποίου δέν ήτο μέλος. Έξηρτάτο άπό αυτόν νά άγνοήση τίς αποφάσεις τού τελευταίου ή καί νά τό άνατρέψη. Μέ τόν Μάρκο στή Μακεδονία, τόν Όρέστη στήν Αττική, αλλά καί μόνος, ήταν σέ θέσι νά δώση μία άλλη τροπή καί έξέλιξι στό ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, αντίθετη άπό αυτήν πού ήταν στή σκέψι τής ηγεσίας τού ΚΚΕ. Παρέμεινεν, ωστόσο, πιστός στήν πειθαρχία τού Κόμματος καί ύπετάσσετο στίς διαταγές του καί όταν ακόμα δέν άνταπεκρίνοντο στήν αντικειμενική πραγματικότητα. Ήταν πολύ δύσκολο νά μέτρηση κανείς πιό αίσθημα υπερτερούσε μέσα του, τό εθνικό ή τό επαναστατικό. Έν πάση περιπτώσει, ή συναντίληψις, όχι πάνω στό περιεχόμενο άλλά πάνω στήν ακολουθητέα γραμμή τού Εθνικού αγώνος καί τής πολιτικής τακτικής, μεταξύ αυτού καί τού Πολιτικού Γραφείου τού ΚΚΕ, δέν ήταν πλήρης….”

(απόσπασμα από το βιβλίο)

Α ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
Γοργοπόταμος | Οργανωσιακές και προσωπικές φιλοδοξίες της ηγεσίας | Βρετανική στρατιωτική αποστολή | Η ζωή στην ελευθέρια ορεινή Ελλάδα | Η εμφάνισις του Στρατηγού Σαράφη | Ο Στρατηγός Ζέρβας υπογράφει υποθήκην | Ο Στρατηγός Σαράφης αρχηγός της ΕΛΑΣ | Το ελληνικό πολιτικό πρόβλημα και η βρετανική στρατιωτική αποστολή | Σύσκεψις Λιασκόβου | Το κοινό γενικό στρατηγείο ανταρτών | Συνομιλία με τον Βελουχιώτη | Διαφωνίες και αμφισβητήσεις | Εδαφικές διαφωνίες μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ | Υπερβασίες και αυθαιρεσίες τοπικών αρχηγών του ΕΛΑΣ | Κίνησις στρατιωτικών μονάδων | Συζήτησις με τον απεσταλμένο του Φόρεϊν – Όφφις ταγματάρχη Ουάλας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
Γεώργιος ο Β, Βασιλεύς των Ελλήνων | Η Εξόριστος Ελληνική Κυβέρνησις | Η βρετανική πρεσβεία | Πολιτικοί κύκλοι των Αθηνών | Οι αντιπρόσωποι του βουνού | Οι πρώτες ημέρες στο Κάιρο | Οι όψεις και τυο πνέυμα του Ελληνικού στρατού της Μ. Ανατολής | Το δράμα επί σκηνής | Επιστροφή στο Βουνό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Στο στρατηγείο του ΕΔΕΣ | Εμφύλιος Πόλεμος | Πολιτικοί παράγοντες | Βρετανικός παράγων | Ο δοσιλογισμός και ο καιροσκοπιμός των Αθηνών | Η σύγκρουσις | Σύσκεψις Μυροφύλλου – Πλάκας

Β ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β ΜΕΡΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. ΚΑΤΑΡΕΥΣΙΣ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εδαφική ακεραιότης και εξωτερική πολιτική | Θέσεις, κρίσεις και γνώμαι επί της εξωτερικής πολιτικής του Ι. Μεταξά | Εθνικαί διεκδικήσεις | Οι Σύμμαχοι και το πολιτειακόν, οι Σύμμαχοι και το μεταπολεμικόν καθεστώς εις την Ελλάδαν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. ΚΙΝΗΜΑ ή ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
Οργανώσεις και οργανωταί του Στρατού εις Μ. Ανατολήν | Απ’ το πρώτο εις το δεύτερον κίνημα | Ποιοι πρώτοι ήρξατο χειρών αδίκων | Αι ένοπλοι Ελληνικαί Δυνάμεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ. Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΑΣ
Το πρώτον κίνημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X.
Αι αντιτιθέμενοι απόψεις και γνώμαι επί των διαφόρων κινήσεων και κινημάτων της Μ.Α. | Αι οργανώσεις του Στρατού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1943 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ
Παλαιά πολιτικά κόμματα | Ηγεσία του ΚΚΕ και ΕΑΜ/ΕΛΑΣ | Η ηγεσία της Εθνικής Αντιστάσεως | Μέση Ανατολή | Το κίνημα του Μαρτίου 1943
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΙ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944
Ο Βασιλεύς δια μιάν ακόμα φορά αρνείται | Η αντιβασιλεία απορρίπτεται | Επαφή με την ΠΕΕΑ | Η αναταραχή εις τας Ενόπλους Δυνάμεις | Το κίνημα | Επιλογικώς

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Δείτε επίσης

Μπαλωμένος Παπα-Κώστας

Σε απόθεμα

Original price was: 12,72€.Current price is: 8,90€.

Προσθήκη στο καλάθι
Έλστερ Γιόχαν Ντάνιελ (Elster Johann Daniel)

Σε απόθεμα

Original price was: 15,00€.Current price is: 11,25€.

Προσθήκη στο καλάθι

Σε απόθεμα

Original price was: 20,00€.Current price is: 15,00€.

Προσθήκη στο καλάθι
Τρότσκι Λέον (Trotsky Lεon)

Εξαντλημένο

Original price was: 15,90€.Current price is: 11,20€.

Διαβάστε περισσότερα
-30%