Αγαπημένα

Τσέκου Αικατερίνη Α.

640px-Missing_avatar.svg

Η Αικατερίνη Α. Τσέκου είναι Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής στο Νομό Αττικής, ενώ έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών, ως καθηγήτρια, στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο. Έχει Διδακτορικό δίπλωμα στην Παιδαγωγική (Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.), Διδακτορικό δίπλωμα στη Θεολογία (Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.), Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ειδίκευσης (master) στην Παιδαγωγική (Φιλοσοφική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.), Πτυχίο Θεολογικής Σχολής (Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.) και Πιστοποίηση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδηγητικής Επάρκειας Εκπαιδευτικών από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Έχει αυτοδύναμη διδασκαλία σε ΑΕΙ, έχει πραγματοποιήσει επί σειρά ετών δειγματικές διδασκαλίες στους/στις θεολόγους φοιτητές/τριες και υπήρξε υπεύθυνη για την πρακτική άσκηση των θεολόγων φοιτητών/τριών σε συνεργασία με τον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Έχει διατελέσει επιμορφώτρια στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας και είναι ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Κ.Ε.Α.Σ.Β.Ε.Π.) του Τομέα Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφική Σχολής του Α.Π.Θ., το οποίο τελεί υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκου Μπονίδη. Έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια και έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων και σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Βιβλία