Αγαπημένα

Ψημμένος Νίκος Κ.

640px-Missing_avatar.svg

Ο Νίκος Ψημμένος γεννήθηκε το 1935 στον 'Εμπεσο της Ακαρνανίας, γενέτειρα της μητέρας του Δήμητρας Μπαλάσκα. Τα πρώτα γράμματα έμαθε στο μονοτάξιο δημοτικό σχολείο της Ποταμιάς (της επαρχίας Αγιάς του Νομού Λάρισας), γενέτειρας του πατέρα του Κώστα, και τα τελευταία στην Ίστορικο-Φιλοσοφικη Σχολή του Πανεπιστημίου της Βασιλείας. Από το 1975 ως το 2002 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στον τομέα φιλοσοφίας του οποίου ίδρυσε το 1993 το Κέντρο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.ΝΕ.Φ.). Τα σημαντικότερα κατά τον ίδιο έργα του: "Hegels Ηerαklit-Verstandnis" (Βασιλεία – Παρίσι 1978), "Η ελληνική φιλοσοφία από το 1453 ως το 1821" (2 τόμοι, Αθήνα 1988-1989), "Μελετήματα νεοελληνικής φιλοσοφίας" (4 τόμοι, 'Ιωάννινα 2004-2008), "Τρία μελετήματα για τον "έξ Αγυιάς" "Μεθόδιο Όλυμπιώτη" ('Ιωάννινα 2006), "Για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη" ('Ιωάννινα 2007) και "Σωκράτης" (Ιωάννινα 2007). Σε συνεργασία με την κ. Σοφία Τακουρλή εξέδωσε το έργο του Κ.Μ. Κούμα "Εισαγωγή – Θεμελιώδης φιλοσοφία" (Αθήνα 1997) και τα οκτώ τεύχη του εξαμηνιαίου ενημερωτικού περιοδικού "Τα νέα του ΚΕ.ΝΕ.Φ." (Ιωάννινα Άνοιξη 1998 – Ιωάννινα Φθινόπωρο 2001). Με το ψευδώνυμο Νίκος Ποταμίτης δημοσίευσε πονήματα άλλων ενασχολήσεών του.

Βιβλία