Αγαπημένα

Μάλλιος Κωνσταντίνος Δ.

640px-Missing_avatar.svg

Ο Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος γεννήθηκε το 1940 στο Φωτεινό (Χώσιανα) Άρτας, όπου και έμαθε τα πρώτα γράμματα. Στο Κομπότι  Άρτας τελείωσε το Δημοτικό σχολείο και στην Άρτα το Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων· το 1964 απέκτησε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αργότερα αναγορεύτηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής και Α. Ε. Καθηγητής της Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εκπόνηση Διατριβής επί Υφηγεσία.
Διακόνησε τη θεία τέχνη του Ασκληπιού και ιδιαίτερα την Καρδιολογία, κοντά μισόν αιώνα, σε κρατικά και ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής (Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιώς «Άγιος Παντελεήμων», πρώην «Βασίλισσα Φρειδερίκη», Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, πρώην «Βασιλεύς Παύλος», Θεραπευτήριο ο «Ευαγγελισμός», Απολλώνειο Θεραπευτήριο και Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ») και αλλοδαπής (Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Broussaιs Παρισίων και St.Eloi Montpellier Γαλλίας), διελθών όλες τις βαθμίδες της ιατρικής ιεραρχίας (Βοηθός, Επιμελητής, Διευθυντής).
Το 2012 του απονεμήθηκε  ο τίτλος  του Επίτιμου Διευθυντού της Καρδιολογικής Κλινικής του Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ».
Εκ παραλλήλου άσκησε την ιδιωτική ιατρική και δημοσίευσε αρκετές εργασίες καρδιολογικού περιεχομένου, ενώ από 20ετίας περίπου, ασχολείται, εννοείται εξ εφαπτομένης, και με την εξωιατρική συγγραφή.
Πονήματά του «λογοτεχνικά» και «κριτικές» επιστολές είδαν το φως της δημοσιότητας στον περιοδικό και ημερήσιο Τύπο της χώρας μας.

Βιβλία του:
Αληθινές ιστορίες του χωριού. Αφηγήματα, Ηπειρωτικές Εκδόσεις Πέτρα, Αθήνα 2012
Βικογιατροί-Κομπογιαννίτες. Βότανα και Γιατροσόφια, Ηπειρωτικές Εκδόσεις Πέτρα, Αθήνα 2012
Οι τραυματικές σωματικές κακώσεις στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, Εκδ. Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε, Αθήνα 2013
Όταν ήμουν νεαρός Ασκληπιάδης. «Ενθυμήματα μιας εποχής», Ιατρικές Εκδόσεις Γιάννης Παρισιάνος, Αθήνα 2015
Ζώντας το παρελθόν – Παιδικές αναμνήσεις ενός ογδοηκοντούτη [20/3/1948 -31/8/1949], Ηπειρωτικές Εκδόσεις Πέτρα, Αθήνα 2017
Επιλεγμένες ιστορικές αναφορές: Πέτρος Ηπίτης: Ο Ηπειρώτης Φιλικός γιατρός. Γιάννης Μακρυγιάννης: Ο πολυτραυματισμένος στρατηγός, Ηπειρωτικές Εκδόσεις Πέτρα, Αθήνα 2018
Η σύζυγος, η παλλακίδα και η εταίρα στην αρχαία Ελλάδα, Ηπειρωτικές Εκδόσεις Πέτρα, Αθήνα 2019
Ιατρικοϊστορικά Ανάλεκτα Ηπείρου – Θεσσαλίας, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2022
Στη μνήμη του καθηγητή Ευτύχιου Μ. Βορίδη (Ενθυμήματα από την 50ετή συμπόρευση μαζί του). Εκδ. Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Αθήνα 2022
Βουλευτικές εκλογές «πάλαι ποτέ» στο χωριό. 19 ιστορίες. Ηπειρωτικές Εκδόσεις Πέτρα. Αθήνα 2023

Βιβλία