Αγαπημένα

Κουκίου - Μητροπούλου Δήμητρα

640px-Missing_avatar.svg

Η Δήμητρα Κουκίου – Μητροπούλου είναι ιστορικός – υπεύθυνη βιβλιοθήκης και συλλογής χαρακτικών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Βιβλία