Αγαπημένα

Πρώτη έκδοση: 1969

Διαστάσεις: 17,5x24

Σελίδες: 208

Εξώφυλλο: Μαλακό

Κατάσταση: Δεύτερο χέρι

Εκδότης:

Σ. Αθανασόπουλος - Σ. Παπαδάμης 

Κωδικός προϊόντος: 614176

Μαθήματα ανωτέρων μαθηματικών

τόμος δεύτερος – τεύχος πρώτον 

Original price was: 25,00€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 18,00€.

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

Facebook
X
Pinterest

Μέρος τέταρτον. Αναλυτική Γεωμετρία και Άλγεβρα (συνέχεια). Κεφάλαιο πρώτο: Γραμμαί και επιφάνειαι δευτέρου βαθμού. Ορισμός και εξίσωσις ελλείψεως. Επί επιπέδου θεωρήσωμεν δύο σημεία Ε’, Ε. Καλούμεν έλλειψιν τον τόπον των σημείων Μ του επιπέδου των οποίων το άθροισμα αποστάσεων από τα Ε’, Ε είναι σταθερόν. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ (συνέχεια)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Ορισμός και εξίσωσις ελλείψεως
Ορισμός και εξίσωσις υπερβολής
Ορισμός και εξίσωσις παραβολής
Εξισώσεις εις πολικάς συντεταγμένας και διερεύνησις
Εξισώσεις εις καρτεσιανάς συντεταγμένας 
Παραμετρικαί εξισώσεις 
Εφαπτόμεναι και κάθετοι, ιδιότητες αυτών
Διερεύνησις γραμμών δευτέρου βαθμού
Επιφάνειαι δευτέρου βαθμού
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ – ΠΟΛΥΝΥΜΑ
Η επέκτασις των πραγματικών εις τους μιγαδικούς 
Ορισμός των μιγαδικών αριθμών
Συνήθης γραφή των μιγαδικών 
Το μέτρον μιγαδικών αριθμών και ιδιότητες
Γεωμετρική παράστασις των μιγαδικών ως σημείων επιπέδου
Ερμηνεία του γινομένου, πηλίκου
Δύναμις, ρίζαι. Τύπος Moivre
Ρίζαι μονάδος. Αρχικαί ρίζαι. Τετραγωνικαί ρίζαι
Επί της γεωμετρικής παραστάσεως των μιγαδικών 
Στερεογραφική προβολή. Σφαίρα Riemann
Απεικόνισις του μιγαδικού επιπέδου αντιστοιχούσα εις στροφήν της σφαίρας Riemann
Ρίζαι αλγεβρικής εξισώσεως. Πολλαπλότης 
Τύποι παρεμβολής
Διαδοχαί διαφορών. Αριθμητική πρόοδος ρ τάξεως
Ανάλυσις πολυωνύμου
Ανάλυσις ρητής παραστάσεως σ(x)/φ(x) εις απλά κλάσματα
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 
Η έννοια του αορίστου ολοκληρώματος
Ολοκληρώματα μερικών στοιχειωδών συναρτήσεων 
Κανόνες ολοκληρώσεως 
Υπολογισμός (αορίστου) ολοκληρώματος
Ολοκλήρωσις ρητής συναρτήσεως
Ολοκληρώσεις αναγόμεναι εις εκείνην ρητής συναρτήσεως 
Μερικά ειδικά ολοκληρώματα
Αναδρομικοί τύποι
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
ΩΡΙΣΜΕΝΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
Έμβαδόν επιπέδου επιφανείας
Γεωμετρική ερμηνεία
Βασικαί ιδιότητες
Παραδείγματα
Ολοκληρώσιμοι συναρτήσεις
Άλλαι ιδιότητες
Συνθήκη ολοκληρωσιμότητος. Ιδιότητες 
Εφαρμογαί 
Οριστική τιμή αθροισμάτων
Το ωρισμένον ολοκλήρωμα ως οριακή τιμή
Πορίσματα. Το θεμελιώδες θεώρημα
Η κατά παράγοντας και δι’ αντικαταστάσεως ολοκλήρωσις
Δεύτερον Θεώρημα μέσης τιμής
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
Γενικά τινα. Ορισμοί
Παραδείγματα
Κριτήρια συγκλίσεως γενικευμένων ολοκληρώματος
Πράξεις και συσχέτισις με το αόριστον ολοκλήρωμα 
Γενικευμένον ολοκλήρωμα ετέρου είδους
Παραδείγματα και εφαρμογαί
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΣ 
Προσεγγιστικαί μέθοδοι ολοκληρώσεως 
Αποτίμησις του σφάλματος
Γραφική ολοκλήρωσις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’
ΣΕΙΡΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Γενικά
Σειραί με εναλλάξ θετικούς και αρνητικούς όρους
Παραδείγματα συγκλινουσών και αποκλινουσών σειρών
Σειραί με θετικούς όρους
Σύγκρισις των δύο κριτηρίων συγκλίσεως
Παραδείγματα και εφαρμογαί
Άλλα κριτήρια συγκλίσεως
Γινόμενον σειρών με όρους μη αρνητικούς
Σειραί με τυχόντας πραγματικούς όρους
Αλλαγή της τάξεως των όρων απολύτως συγκλινούσης σειράς
Γινόμενον απολύτως συγκλινουσών σειρών
Άλλαι ιδιότητες απολύτως συγκλινουσών σειρών
Σειραί σχετικώς συγκλίνουσαι
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ’
ΣΕΙΡΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΣ
Σειραί δυνάμεων με πραγματικούς συντελεστές 
Διάστημα και ακτίς συγκλίσεως
Προσδιορισμός της ακτίνος συγκλίσεως 
Παραγώγισις σειράς
Γενίκευσις των σειρών δυνάμεων 
Συμπεριφορά σειράς δυνάμεων εις άκρον του διαστήματος συγκλίσεως 
Παραδείγματα και παρατηρήσεις
Πράξεις επί των σειρών δυνάμεων 
Εξίσωσις συντελεστών ίσων δυνάμεων του x. Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών 
Το ανάπτυγμα συναρτήσεως εις σειράν δυνάμεων 
Εφαρμογαί των σειρών δυνάμεων 
Η εκθετική συνάρτησις 
Αι τριγωνομετρικαί και αι υπερβολικαί συναρτήσεις 

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Δείτε επίσης

Σαραβάκος Γεώργιος Δ.

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

Original price was: 30,00€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 25,00€.

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

Original price was: 65,00€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 50,00€.

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

6,00

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

2,00

Προσθήκη στο καλάθι
-28%

Διαθεσιμότητα βιβλίων

Οι διαθεσιμότητες στο bazaar μεταβάλλονται συνεχώς.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το κατάστημα στο 2130232404 για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα του βιβλίου που σας ενδιαφέρει.