Αγαπημένα

Επανέκδοση: 15η, Νοέμβριος 2002

ISBN: 960-272-023-9

Διαστάσεις: 13x17,5

Σελίδες: 1488

Εξώφυλλο: Σκληρό

Κατάσταση: Δεύτερο χέρι

Εκδότης:

Νομική Βιβλιοθήκη 

Κωδικός προϊόντος: 623678

4 Κώδικες ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ και ΚΠΔ Συν 6

5,00

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

Facebook
X
Pinterest

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ πρωτοπορεί, γι’ άλλη μια φορά, στο χώρο των νομικών εκδόσεων με το έργο 4 Κώδικες Συν 6, το οποίο περιλαμβάνει τους 4 Κώδικες (ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ & ΚΠΔ), καθώς και το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001, τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μαζί με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο, τη Σύμβαση των Βρυξελλών, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999) και το βασικό νομοθέτημα για το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989).

1. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦ. Α
Οι κανόνες του δικαίου γενικά
ΚΕΦ. Β
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
ΚΕΦ. Γ
Φυσικό πρόσωπο
ΚΕΦ. Δ
Νομικά πρόσωπα
ΚΕΦ. Ε
Δικαιοπραξίες
ΚΕΦ. ΣΤ
Αιρέσεις και προθεσμίες
ΚΕΦ. Ζ
Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα
ΚΕΦ. Η
Συναίνεση και έγκριση
ΚΕΦ. Θ
Προθεσμίες
ΚΕΦ. Ι
Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία
ΚΕΦ. ΙΑ
Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦ. Α
Η υποχρέωση παροχής γενικά
ΚΕΦ. Β
Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη
ΚΕΦ. Γ
Υπερημερία του δανειστή
ΚΕΦ. Δ
Ενοχές από συμβάσεις γενικά
ΚΕΦ. Ε
Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
ΚΕΦ. ΣΤ
Συμβατική υπαναχώρηση 
ΚΕΦ. Ζ
Αρραβώνας και ποινική ρήτρα 
ΚΕΦ. Η
Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου 
ΚΕΦ. Θ
Απόσβεση των ενοχών
ΚΕΦ. Ι
Εκχώρηση 
ΚΕΦ. ΙΑ
Αναδοχή χρέους 
ΚΕΦ. ΙΒ
Ενοχή εις ολόκληρον
ΚΕΦ. ΙΓ
Δωρεά
ΚΕΦ. ΙΔ
Πώληση και ανταλλαγή 
ΚΕΦ. ΙΕ
Μίσθωση πράγματος
ΚΕΦ. ΙΣΤ
Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου 
ΚΕΦ. ΙΖ
Επίμορτη αγροληψία
ΚΕΦ. ΙΗ
Σύμβαση εργασίας
ΚΕΦ. ΙΘ
Σύμβαση έργου 
ΚΕΦ. Κ
Μεσιτεία
ΚΕΦ. ΚΙ
Προκήρυξη 
ΚΕΦ. ΚΒ
Εντολή
ΚΕΦ. ΚΓ
Διοίκηση αλλοτρίων
ΚΕΦ. ΚΔ
Εταιρία
ΚΕΦ. ΚΕ
Κοινωνία
ΚΕΦ. ΚΣΤ
Δάνειο
ΚΕΦ. ΚΖ
Χρησιδάνειο
ΚΕΦ. ΚΗ
Παρακαταθήκη 
ΚΕΦ. ΚΘ
Ευθύνη των ξενοδόχων
ΚΕΦ. Λ
Ισόβια πρόσοδος
ΚΕΦ. ΛΑ
Παίγνιο και στοίχημα
ΚΕΦ. ΛΒ
Εγγύηση 
ΚΕΦ. ΛΓ
Συμβιβασμός
ΚΕΦ. ΛΔ
Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους
ΚΕΦ. ΛΕ
Έκταξη 
ΚΕΦ. ΛΣΤ
Ανώνυμα χρεόγραφα
ΚΕΦ. ΛΖ
Επίδειξη πράγματος
ΚΕΦ. ΛΗ
Αδικαιολόγητος πλουτισμός
ΚΕΦ. ΛΘ 
Αδικοπραξίες
ΚΕΦ. Μ
Καταδολίευση των δανειστών
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦ. Α
Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς
ΚΕΦ. Β
Νομή 
ΚΕΦ. Γ
Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της 
ΚΕΦ. Δ
Κτήση κυριότητας
ΚΕΦ. Ε
Προστασία της κυριότητας
ΚΕΦ. ΣΤ 
Συγκυριότητα
ΚΕΦ. Ζ
Πραγματικές δουλειές
ΚΕΦ. Η 
Προσωπικές δουλείες
ΚΕΦ. Θ
Μεταγραφή 
ΚΕΦ. Ι 
Ενέχυρο
ΚΕΦ. ΙΑ
Υποθήκη 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦ. Α
Μνηστεία
ΚΕΦ. Β
Γάμος
ΚΕΦ. Γ
Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος
ΚΕΦ. Δ
Σχέσεις των συζύγων από το γάμο
ΚΕΦ. Ε
[Καταργήθηκε με το ν 1329/83]
ΚΕΦ. ΣΤ
[Καταργήθηκε με το ν 1329/83]
ΚΕΦ. Ζ
Διαζύγιο 
ΚΕΦ. Η
Συγγένεια
ΚΕΦ. Ι 
Διατροφή από το νόμο
ΚΕΦ. ΙΑ
Σχέσεις γονέων και τέκνων
ΚΕΦ. ΙΒ 
[Καταργήθηκε με το ν 1329/83]
ΚΕΦ. ΙΓ
Υιοθεσία
ΚΕΦ. ΙΔ
Επιτροπεία ανηλίκου 
ΚΕΦ. ΙΕ
Αναδοχή ανηλίκου 
ΚΕΦ. ΙΣΤ
Δικαστική συμπαράσταση 
ΚΕΦ. ΙΖ
Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων
ΚΕΦ. ΙΗ
[Καταργήθηκε με το ν 2447/96]
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦ. Α
Η κληρονομική διαδοχή γενικά
ΚΕΦ. Β
Σύνταξη, ανάκλαση και δημοσίευση διαθηκών
ΚΕΦ. Γ
Περιεχόμενο της διαθήκης
ΚΕΦ. Δ
Εξ αδιαθέτου διαδοχή
ΚΕΦ. Ε
Νομική μοίρα
ΚΕΦ. ΣΤ
Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας
ΚΕΦ. Ζ
Κληρονομική αναξιότητα
ΚΕΦ. Η
Σχολάζουσα κληρονομία 
ΚΕΦ. Θ
Αγωγή περί κλήρου 
ΚΕΦ. Ι
Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων
ΚΕΦ. ΙΑ
Συνεισφορά
ΚΕΦ. ΙΒ
Κληρονόμος με απογραφή
ΚΕΦ. ΙΓ
Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας
ΚΕΦ. ΙΔ
Κληρονομικό καταπίστευμα
ΚΕΦ. ΙΕ
Εκποίηση της κληρονομίας 
ΚΕΦ. ΙΣΤ
Κληρονομητήριο
ΚΕΦ. ΙΖ
Κληροδοσίες
ΚΕΦ. ΙΗ
Τρόπος
ΚΕΦ. ΙΘ
Εκτελεστής της διαθήκης
ΚΕΦ. Κ
Δωρεά αιτία θανάτου
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦ. Α
Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦ. Β
Ουσιαστικές διατάξεις
2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦ. Α
Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 
ΚΕΦ. Β
Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης
ΚΕΦ. Γ
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα
ΚΕΦ. Δ
Κατά τόπον αρμοδιότητα
ΚΕΦ. Ε
Παρέκταση της αρμοδιότητας
ΚΕΦ. ΣΤ
Έρευνα της αρμοδιότητας
ΚΕΦ. Ζ
Παραπομπή από δικαστήριο
ΚΕΦ. Η
Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας
ΚΕΦ. Θ 
Διάδικοι
ΚΕΦ. Ι
Ομοδικία
ΚΕΦ. ΙΑ
Συμμετοχή τρίτων στη δίκη
ΚΕΦ. ΙΒ 
Πληρεξουσιότητα 
ΚΕΦ. ΙΓ 
Θεμελιώδης δικονομικές αρχές
ΚΕΦ. ΙΔ
Εκθέσεις
ΚΕΦ. ΙΕ
Δικόγραφα
ΚΕΦ. ΙΣΤ
Επιδόσεις
ΚΕΦ. ΙΖ
Προθεσμίες
ΚΕΦ. ΙΗ
Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση
ΚΕΦ. ΙΘ
Ακυρότητες
ΚΕΦ. Κ
Εγγυοδοσία
ΚΕΦ. ΚΑ
Δικαστικά έξοδα
ΚΕΦ. ΚΒ
Ευεργετήματα πενίας
ΚΕΦ. ΚΓ 
Ποινές
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦ. Α
Απόπειρα συμβιβασμού
ΚΕΦ. Β
Άσκηση της αγωγής
ΚΕΦ. Γ
Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
ΚΕΦ. Δ
Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση
ΚΕΦ. Ε
Συζήτηση στο ακροατήριο 
ΚΕΦ. ΣΤ
Παρεμπίπτοντα
ΚΕΦ. Ζ
Διακοπή και επανάληψη της δίκης
ΚΕΦ. Η
Κατάργηση και περάτωση της δίκης
ΚΕΦ. Θ
Απόφαση
ΚΕΦ. Ι
Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων
ΚΕΦ. ΙΑ
Δεδικασμένο
ΚΕΦ. ΙΒ
Απόδειξη 
ΤΙΤΛΟΣ I. 
Γενικές διατάξεις
ΤΙΤΛΟΣ II.
Ομολογία
ΤΙΤΛΟΣ III.
Αυτοψία
ΤΙΤΛΟΣ IV.
Πραγματογνωμοσύνη
ΤΙΤΛΟΣ V.
Μάρτυρες
ΤΙΤΛΟΣ VI. 
Εξέταση των διαδίκων
ΤΙΤΛΟΣ VII. 
Όρκος
ΤΙΤΛΙΟΣ VIII.
Έγγραφα
ΚΕΦ. ΙΓ
Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές 
ΚΕΦ. ΙΔ
Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία
ΚΕΦ. ΙΕ
Ειδικές διατάξεις για τη διανομή
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦ. Α
Γενικές διατάξεις
ΚΕΦ. Β
Ανακοπή ερημοδικίας
ΚΕΦ. Γ
Έφεση 
ΚΕΦ. Δ
Αναψηλάφηση 
ΚΕΦ. Ε
Αναίρεση 
ΚΕΦ. ΣΤ
Ανακοπή και τριτανακοπή
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦ. Α
Γενικές διατάξεις
ΚΕΦ. Β
Γραμμικές διαφορές
ΚΕΦ. Γ
Διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων 
ΚΕΦ. Δ
Έκδοση διαταγής πληρωμής
ΚΕΦ. Ε
Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους
ΚΕΦ. ΣΤ
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους
ΚΕΦ. Ζ
Εργατικές διαφορές
ΚΕΦ. Η
Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας
ΚΕΦ. Θ
Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισης του 
ΚΕΦ. Ι
Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦ. Α
Γενικές διατάξεις
ΚΕΦ. Β
Εγγυοδοσία
ΚΕΦ. Γ
Εγγραφή προσημείωσης
ΚΕΦ. Δ
Συντηρητική κατάσχεση
ΚΕΦ. Ε
Δικαστική μεσεγγύηση 
ΚΕΦ. ΣΤ
Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων
ΚΕΦ. Ζ
Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
ΚΕΦ. Η
Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦ. Α
Γενικές διατάξεις
ΚΕΦ. Β
Ειδικές διατάξεις
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Διαιτησία
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΚΕΦ. Α
Γενικές διατάξεις 
ΚΕΦ. Β
Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης
ΚΕΦ. Γ
Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη
ΚΕΦ. Δ
Κατάσχεση στα χέρια τρίτου
ΚΕΦ. Ε
Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη
ΚΕΦ. ΣΤ
Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων
ΚΕΦ. Ζ
Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων 
ΚΕΦ. Η
Αναγκαστική διαχείριση 
ΚΕΦ. Θ
Προσωπική κράτηση 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
3. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦ. Α
Ο ποινικός νόμος
ΚΕΦ. Β 
Η αξιόποινη πράξη
ΚΕΦ. Γ
Απόπειρα και συμμετοχή
ΚΕΦ. Δ
Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση 
ΚΕΦ. Ε
Επιμέτρηση της ποινής
ΚΕΦ. ΣΤ
Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο
ΚΕΦ. Ζ
Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο
ΚΕΦ. Η 
Ανήλικοι εγκληματίες
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦ. Α
Προσβολές του πολιτεύματος
ΚΕΦ. Β
Προδοσία της χώρας
ΚΕΦ. Γ
Εγκλήματα κατά ξένων κρατών
ΚΕΦ. Δ
Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων
ΚΕΦ. Ε
Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας
ΚΕΦ. ΣΤ
Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης
ΚΕΦ. Ζ
Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης
ΚΕΦ. Η 
Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση 
ΚΕΦ. Θ
Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα
ΚΕΦ. Ι
Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα
ΚΕΦ. ΙΑ 
Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης
ΚΕΦ. ΙΒ
Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία
ΚΕΦ. ΙΓ
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
ΚΕΦ. ΙΔ
Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών
ΚΕΦ. ΙΕ
Εγκλήματα κατά της ζωής
ΚΕΦ. ΙΣΤ
Σωματικές βλάβες
ΚΕΦ. ΙΖ
Μονομαχία
ΚΕΦ. ΙΗ
Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
ΚΕΦ. ΙΘ
Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
ΚΕΦ. Κ
Εγκλήματα σχετικά με τον γάμο 
ΚΕΦ. ΚΑ 
Εγκλήματα κατά της τιμής
ΚΕΦ. ΚΒ
Παραβίαση απορρήτων 
ΚΕΦ. ΚΓ
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
ΚΕΦ. ΚΔ
Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων
ΚΕΦ. ΚΕ
Επαιτεία και αλητεία
ΛΕΦ. ΚΣΤ
Πταίσματα
ΚΕΦ. ΙΖ
Τελικές διατάξεις
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
4. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Ποινική δίωξη
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Πολιτική αγωγή
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ: Διάδικοι στην ποινική δίκη
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ: Αρμοδιότητα
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ: Διαδικαστικές πράξεις
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦ. – Γενικοί ορισμοί
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦ. – Αυτοψία
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦ. – Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦ. – Μάρτυρες
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦ. – Διερμηνείς
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ανάκριση
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Ανακριτικές πράξεις
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Προπαρασκευαστική διαδικασία
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Κύρια διαδικασία
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ειδικοί κανόνες διαδικασίας
ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Συνοπτική διαδικασία
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων 
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Δικαστική συνδρομή 
ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Γενικοί ορισμοί
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων 
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων
ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦ. – Επανάληψη της διαδικασίας
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦ. – Αποκατάσταση 
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦ.- Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν 
ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦ. – Αποφάσεις εκτελεστές
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦ. – Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦ. – Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦ. – Τέλος των ποινών 
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦ. – Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεΙς
ΕΚΤΟ ΚΕΦ. – Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής
ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βασικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Οργάνωση και λειτουργίες της πολιτείας
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις
ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΧΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ I 
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
ΤΙΤΛΟΣ II
Η γεωργία
ΤΙΤΛΟΣ III
H ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων
ΤΙΤΛΟΣ IV
Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
ΤΙΤΛΟΣ V
Οι μεταφορές
ΤΙΤΛΟΣ VI
Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών
ΤΙΤΛΟΣ VII
Οικονομική και νομισματική πολιτική
ΤΙΤΛΟΣ VIII
Απασχόληση
ΤΙΤΛΟΣ IX
Κοινή εμπορική πολιτική 
ΤΙΤΛΟΣ X
Τελωνειακή συνεργασία
ΤΙΤΛΟΣ XI
Κοινωνική πολιτική, παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία
ΤΙΤΛΟΣ XII
Πολιτισμός
ΤΙΤΛΟΣ XIII
Δημόσια υγεία 
ΤΙΤΛΟΣ XIV 
Προστασία των καταναλωτών
ΤΙΤΛΟΣ XV
Διευρωπαϊκά δίκτυα
ΤΙΤΛΟΣ XVI
Βιομηχανία
ΤΙΤΛΟΣ XVII
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
ΤΙΤΛΟΣ XVIII
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
ΤΙΤΛΟΣ XIX 
Περιβάλλον
ΤΙΤΛΟΣ XX
Συνεργασία για την ανάπτυξη 
ΤΙΤΛΟΣ XXI 
Οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ I 
Διατάξεις περί των οργάνων
ΤΙΤΛΟΣ II
Δημοσιονομικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22.12.2000
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Δείτε επίσης

Παπαχρίστου Θανάσης Κ.

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

3,00

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

Original price was: 8,00€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 5,00€.

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα

5,00

Προσθήκη στο καλάθι

Μόνο 2 απομένουν σε απόθεμα

Original price was: 8,48€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0,30€.

Προσθήκη στο καλάθι

Διαθεσιμότητα βιβλίων

Οι διαθεσιμότητες στο bazaar μεταβάλλονται συνεχώς.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το κατάστημα στο 2130232404 για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα του βιβλίου που σας ενδιαφέρει.