Αγαπημένα

Μετάφραση: Γιάγκας Αθανάσιος Χρ.

Πρώτη έκδοση: Δεκέμβριος 1971

Σελίδες: 600

Εξώφυλλο: Μαλακό

Εκδότης: Εκδόσεις Ηπειρωτική Βιβλιοθήκη

Κωδικός προϊόντος: 001748

Ήπειρος. Η γεωγραφία, τα αρχαία ερείπια, η ιστορία και η τοπογραφία της Ηπείρου και των παρακειμένων χωρών

Α+Β+Γ Τρίτομο

22,30

Σε απόθεμα

Facebook
Twitter
Pinterest
Η δική μου εξερεύνηση αρχαίων θέσεων στην Ήπειρο επιχειρήθηκε με την υπόδειξη του B.L. Hallward, που στον ενθουσιασμό και τη διδασκαλία του οφείλω ένα μεγάλο χρέος. Άρχισε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1929-30, όταν ήμουν στην Ελλάδα, όπως ο Sandys Student του Πανεπιστημίου του Cambridge, και τα ταξείδια μου τότε έθεταν τα θεμέλια για τις γνώσεις μου περί συγχρόνου Ελλάδος και Αλβανίας. Είχα ευχερή προσέγγιση στην Βρεταννική Σχολή Αρχαιολογίας εις Αθήνας στα σημειωματάρια του S.S. Clarke, του πρώτου αξιόλογων γνώσεων ταξειδιώτη στη χώρα από την εποχή του W.M. Leake και του A. Philippson. Ο Clarke, επεσκέφθη αρκετά μέρη της Ηπείρου κατά το 1922 και 1923, έγινε Υφηγητής του Κολλεγίου του Exeter, Οξφόρδης, κι’ έπειτα επνίγη σ’ εν’ ατύχημα στον Κορινθιακό κόλπο. Ήταν άνθρωπος αξιολόγου δραστηριότητος, θάρρους και νοημοσύνης και διατηρούσε έξοχες σημειώσεις· αλλ’ έρευνα αυτού του είδους συμβαίνει νάναι προσωπική και γι’ αυτό εγώ εκάλυψα το ίδιο έδαφος, όπως αυτός είχε κάνει. Όταν έγινα Υφηγητής του Κολλεγίου του Clare, του Cambridge, το 1930, ήμουν πλήρως απασχολημένος στη διδασκαλία και, συνεπώς, μπόρεσα να επισκεφθώ την Ήπειρο μόνον κατά τις διακοπές. Τελικώς, συνεπλήρωσα την αρχαιολογική μου επισκόπηση κατά τον Αύγουστο του 1939. Αυτό συνεπήγετο δέκα τέσσαρες μήνες μέσα στη χώρα, ότε εβάδιζα από χωριό σε χωριό, μεταφέροντας φωτογραφικό και χωρομετρικό υλικό και ζώντας με τους χωρικούς. Οι μόνοι περιορισμοί στην εργασία μου επεβλήθησαν από το κλίμα και την ελονοσία. Δεν μπορούσε κανείς να μου έχει δώσει μεγαλύτερη αγάπη και φιλοφρονέστερη φιλοξενία απ’ εκείνη των Ηπειρωτών επ’ αμφοτέρων των πλευρών των Ελληνοαλβανικών συνόρων και του Καθηγητού Δ.Ε. Ευαγγελίδη και του δόκτορος L.M. Ugolini, που με υπεδέχθησαν στη Δωδώνη και στο Βουθρωτό, όπου τότε διηύθυναν τις ανασκαφές των. Δέχτηκα επίσης ειδική βοήθεια από τον κ. Lef Nosi εξ Ελβασάν, που είχε μια μικρή ιδιωτική συλλογή αρχαιοτήτων·

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Τ’ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ι. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
Όρη, ποταμοί και κλίμα
Βλάστηση, προϊόντα, και πληθυσμός
Συγκοινωνίες από ξηρά και θάλασσα
Κίνηση και διεύθυνση του εμπορίου
Καταστάσεις κατά την αρχαιότητα
II. Τ’ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η επαρχία της Πρέβεζας
Η επαρχία της Παραμυθίας
Η επαρχία του Μαργαριτίου
Η επαρχία των Φιλιατών
III. Τ’ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η επαρχία του Δελβίνου
Η επαρχία της Χειμάρρας
Η επαρχία της Αυλώνος
IV. Τ’ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η επαρχία της Άρτας
Η επαρχία της Λάκκας Σουλίου
Η επαρχία των Ιωαννίνων
V. Τ’ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η επαρχία του Άνω-Καλαμά
Η κοιλάδα του Δρίνου
Ο κάτω-Αώος
VI. Τ’ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ο Βάλτος
Ο Άνω-Αχελώος
Το Ζαγόρι κι η Δυτική Πίνδος
Η περιοχή μεταξύ Άνω Καλαμά και Μέσου Αώου
Η Μέση Κοιλάδα του Αώου
Οι σπουδαιότεροι δρόμοι δια μέσου της Ηπείρου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
VII. ΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΕΡΕΙΠΙΑ
Πωρόλιθοι και κεραμεική
Λιθοπελέκεις, ξίφη, εγχειρίδια και μαχαίρια
Ορειχάλκινοι πολεμικοί πελέκεις, δορυαιχμές, ακοντιοαιχμές, Βελοαιχμές
VIII. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Η σημασία της αρχαιολογικής μαρτυρίας
(α) για τη Μέση Ελλαδική Περίοδο
(β) για την Υστερο-Ελλαδική ΙΙΙ
Η φιλολογική μαρτυρία για την Προϊστορική Περίοδο
Η κάθοδος της ούτω καλουμένης Δωρικής εισβολής
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Η αρχαιολογική και φιλολογική μαρτυρία για τη σκοτεινή εποχή
Ο αποικισμός της Κέρκυρας κατά το 733 π.Χ. κι η επέκταση της ελληνικής ομιλίας στην Ήπειρο
Χ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙ’ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Οι ελληνικές αποικίες στην ακτή της Ηπείρου κι η επέκταση της ελληνικής επιρροής, γύρω στο 700-480 π.Χ.
Οι πηγές της Στραβωνικής εκθέσεως περί Ηπείρου
Έξη αιώνες η Ήπειρος στην έκθεση του Στράβωνος και στην άποψη της άλλης μαρτυρίας
Οι οχυρώσεις των θέσεων του έκτου αιώνος
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΑΝΤΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ, 480-331 π.Χ.
XI. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
Οι αντιζηλίες των Ελληνικών πόλεων και η περιπλοκή των Ηπειρωτικών εθνών, 480-400 π.Χ.
Η εξάπλωση των Ηπειρωτικών εθνών κι η σύγκρουσή τους προς τους γείτονές των, 400-331 π.Χ.
XII. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Το Μολοσσικόν κι άλλες επιγραφές
Οι νομισματοεκδόσεις των Ηπειρωτικών εθνών
Οι οχυρώσεις των θέσεων κατά το 480-331 π.Χ.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
XIII. Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Η ιστορία της Συμμαχίας κάτω απ’ τον θάνατο του Πύρρου
Κοινωνικές και οικονομικές αναπτύξεις κατά το 350-272 π.Χ.
Η τελευταία φάση της Μολοσσικής μοναρχίας, 272-232 π.Χ.
XIV. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Γεγονότα από το 232 μέχρι το 205 π.Χ.
Γεγονότα από το 205 μέχρι το 170 π.Χ.
Γεγονότα από το 170 μέχρι το 167 π.Χ.
XV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τα νομισματοκοπεία του (a) 330-232 π.Χ. και (b) 232-167 π.Χ.
Η οργάνωση του Ηπειρωτικού Συνασπισμού
Κοινωνικές και οικονομικές αναπτύξεις, 272-167 π.Χ.
XVI. Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Οι εθνικές περιοχές, 232-170 π.Χ.
Οι Ρωμαϊκοί δρόμοι
Τα εθνικά συστήματα από 272-167 π.Χ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι. Μερικά σημεία Τοπογραφίας
ΙΙ. Ο Κυριάκος ο εξ Αγκώνος στην Ήπειρο
III. Ρυθμοί αρχιτεκτονικής και μέθοδοι οχυρώσεως
IV. (α) Η κατανομή των νομισμάτων, που βρέθηκαν στην Ήπειρο
(β) Η συλλογή Νομισμάτων στο Μουσείον Ιωαννίνων
V. Βελοαιχμές και σφενδονοσφαιρίδια
VI. Επιγραφές, που βρέθηκαν στην Ήπειρο
ΠΙΝΑΚΕΣ
Ονομαστικόν Ηπειρωτικόν
Συνταγματικοί Όροι
Γενικός Πίνακας

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Δείτε επίσης

Σε απόθεμα

9,70

Προσθήκη στο καλάθι

Σε απόθεμα

35,00

Προσθήκη στο καλάθι
Στούπης Σπύρος

Εξαντλημένο

9,70

Διαβάστε περισσότερα
Μαζαράκης Αινιάν Ιωάννης Κ.

Εξαντλημένο

3,00

Διαβάστε περισσότερα
-30%