Αγαπημένα

Δοκιμές για την τηλεόραση

-43%

Ό ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΑΡΤΕΡ γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι έγγονός τοΰ διαπρεπή ζωγράφου Γιώργου Σα­μαρτζή. Σπούδασε θέατρο στή Δραματική Σχολή τοϋ Εθνικού καί ζωγραφική στήν Ά νώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Έπαιξε σέ διάφορους θιάσους κι έλαβε μέρος σ’ ομαδικές εκθέσεις. Από τό 1949 εργάζεται στό ελλη­νικό ραδιόφωνο. Σκηνοθέτησε πάνω από 100 ραδιοχρονικά καί θεατρικά έργα κι […]

Δοκιμές για την τηλεόραση

-30%

Ό ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΑΡΤΕΡ γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι έγγονός τοΰ διαπρεπή ζωγράφου Γιώργου Σα­μαρτζή. Σπούδασε θέατρο στή Δραματική Σχολή τοϋ Εθνικού καί ζωγραφική στήν Ά νώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Έπαιξε σέ διάφορους θιάσους κι έλαβε μέρος σ’ ομαδικές εκθέσεις. Από τό 1949 εργάζεται στό ελλη­νικό ραδιόφωνο. Σκηνοθέτησε πάνω από 100 ραδιοχρονικά καί θεατρικά έργα κι […]